Uddannelse

2018

Projektlederuddannelse, Erhvervsakademi Dania, Randers


2015

Undervisning og læring - modul i erhvervsrettet diplom uddannelse, VIA, Aarhus

Undervisningsplanlægning og didaktik - moduler i erhvervsrettet diplom uddannelse, VIA, Aarhus


2008

Grunduddannelse i markedsføring, International Business College, Kolding


2007

Master i Etik og Værdier i Organisationer, (MEVO), Aarhus Universitet


1999

Den Sociale Diplomuddannelse, CVU-Vita, Holstebro


1991

Fysioterapeut, Ergo- og Fysioterapeutskolen, Holstebro