Projekter

Sansestimulation som aurosal modulation (2019), Bostøtte 2, Tagdækkervej, Region Midt

Rehabiliterende rammer (2019), Rehabiliteringen, Region Midt

Brug af Ipads i rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade (2019), Rehabiliteringen, Region Midt

Virtual Reality (2018), Rehabiliteringen, Region Midt

Styrkelse af genoptræning og rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade i Randers kommune (2012), Randers kommune

Dokumentationsprojekt (2006), Aktivitets- og Udviklingscenter

Kvalitetsstandarder (2006), Aktivitets- og Udviklingscenter

Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade (2004), Aktivitets- og Udviklingscenter