Projekter

Fysiske rammers betydning for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade (2023), NRM, Tagdækkervej, Region Midt

Sansestimulation som aurosal modulation (2020), Bostøtte 2, Tagdækkervej, Region Midt

Rehabiliterende rammer (2019), Rehabiliteringen, Region Midt

Brug af Ipads i rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade (2019), Rehabiliteringen, Region Midt

Virtual Reality (2018), Rehabiliteringen, Region Midt

Styrkelse af genoptræning og rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade i Randers kommune (2012), Randers kommune

Dokumentationsprojekt (2006), Aktivitets- og Udviklingscenter

Kvalitetsstandarder (2006), Aktivitets- og Udviklingscenter

Udvikling og etablering af skåne- og fleksjob til personer med senhjerneskade (2004), Aktivitets- og Udviklingscenter